PROJEKTOWANIE OGRODÓW

Oferta dla klientÓw indywidualnych

 

obrazProjektujemy ogrody w oparciu o wiedzę oraz doświadczenie naszych projektantów, dla któych celem nadrzędnym jest spełnienie oczekiwań Klienta.

Każdorazowo przedstawiamy 2-3 koncepcje - a do wybranej wprowadzamy dowolne zmiany, aby ostateczny projekt pokazywał tytułowy "ogród marzeń" naszego Inwestora.

Na etapie przygotowywania projektu technicznego tworzymy pełną dokumentację niezbędną do realizacji koncepcji, w tym: zwymiarowane rzuty, wizualizacje, zestawienia nasadzeń. Wszystko to pozwoli na precyzyjną oraz wierną zmianę papierowych planów w realną przestrzeń (niezależnie czy wykonawcą będziemy my, inna firma czy sam Inwestor).

Cena za projekt waha się od symbolicznej złotówki za 1 m2 ogrodu (w przypadku powierzenia realizacji projektu naszej firmie) - do 9 zł/m2 (gdy my przygotowujemy wyłącznie dokumentację).

ZAKŁADANIE TERENÓW ZIELENI

Oferta dla firm i instytucji publicznych.

 
  • Tworzenie kompleksowych projektów w zakresie architektury krajobrazu
  • Obsługa inwestycyjna
  • Realizacja własnych oraz powierzonych projektów
  • Inwentaryzacje
  • Projekty gospodarki drzewostanem
  • Prowadzenie formalności związanych z wycięciem lub przesadzeniem drzew
  • Konserwacja terenów zieleni
  • Aranżacje wnętrz (halle, patia, komunikacja wewnętrzna) roślinnością, z gwarancją na rośliny 1 rok, możliwa stała i okresowa pielęgnacja roślin.